Aktuality

Aká bola konferencia LESI 2023 v Montreale

Na konferencii LESI 2023 v Montreale nás reprezentovali naši členovia

Více

Webinář "Jednotný patent a dopady na licenční smlouvy"

Pořadatelem akce je LES Česká republika a Slovensko a je otevřena JEN PRO ČLENY sdružení.

Více

Všechny aktuality

Řídící rada

LES Česká republika a Slovensko je vedena Řídící radou, která zasedá každý měsíc a je výkonným orgánem rozhodujícím o aktivitách LES ČRS.  

AKTUÁLNÍ ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍ RADY:

 

Předseda (President)

Mgr. Denisa Švecová je advokátkou v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird s téměř 20letou zkušeností v oblasti práva duševního vlastnictví, jeho ochrany a obchodního využití, zejména pokud jde o ochranné známky a brand management. Předtím pracovala pro Čermák a spol., přední pražskou advokátní kancelář specializovanou na duševní vlastnictví. Od roku 2008 je členkou národní skupiny LES ČRS, dlouholetou členkou a tajemnicí její řídící rady a v roce 2021 byla zvolena její předsedkyní. Byla rovněž oceněna v posledním vydání World Trademark Review (WTR) 1000 a nominována na ocenění Rising Stars in IP 2020 (European Women in Business Law).

 

Místopředseda (Vice-President)

Ing. Lenka Bednárová, PhD. svoje doktorandské štúdium absolvovala v odbore marketingový a obchodný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyše 10 rokov svojej praxe v Univerzitnom technologickom inkubátore (InQb) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave venovala podpore inovácií, pričom posledných 7 rokov ho viedla. Počas tohto obdobia absolvovala aj inštitút Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaným vzdelávacím programom Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pomáhala študentom a absolventom vysokých škôl rozbehnúť vlastné podnikanie formou technologických startup spoločností, poskytovala im odborné poradenstvo najmä v oblasti zakladania firiem, tvorby podnikateľských plánov, marketingu a ochrany duševného vlastníctva. Od júla 2020 pôsobí v Centre transferu technológií pri CVTI SR ako vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií. Tu má na starosti aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií a vedie stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré poskytuje služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Od roku 2020 je aj predsedníčkou redakčnej rady odborného časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin. Členkou LES ČRS, ako aj podpredsedníčkou riadiacej rady, je od roku 2021.

  

 

Tajemník (Secretary)

Ing. Ivan Lukšíček je absolventem Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Vystudoval také aplikovanou informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Problematice patentové ochrany se začal věnovat v roce 2004. V roce 2008 začal poskytovat služby jako patentový zástupce a v roce 2017 spoluzaložil společnost patentových zástupců PatentEnter s.r.o., ve které působí dodnes. Od roku 2019 působí jako člen představenstva Komory patentových zástupců ČR.

  

Pokladník (Treasurer) 

Mgr. Vojtěch Chloupek je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird. Vede skupinu práva duševního vlastnictví, technologií & komunikací a ochrany osobních údajů pro Českou republiku a Slovensko. Vojtěch se pravidelně umísťuje na předních příčkách nejlepších právních poradců ve svém oboru v České Republice. Kromě opakovaného ocenění ILO Client Choice Award, byl také zařazen mezi „Managing IP Stars“ a “World IP Leaders“. Je aktivním členem LES ČRS, kde čtyři roky působil jako předseda řídící rady (2014–2018).

 

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. absolvoval magisterské a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, ve kterém se zaměřoval na občanské právo a právo duševního vlastnictví. Pracuje jako vedoucí oddělení Duševní vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a. s. V roce 2009 absolvoval stáž na patentovém a právním oddělení společnosti Volkswagen AG v Německu. V roce 2013 studoval Summer Institute on Intellectual Property Rights in China na Pekingské univerzitě. Je českým patentovým zástupcem a evropským zástupcem pro komunitární ochranné známky a průmyslové vzory. Působí jako člen redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví. Externě vyučuje na vysokých školách a lektoruje semináře pro odbornou veřejnost. V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a smluvní právo. Je spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů a Komentáře k zákonu o ochranných známkách. V roce 2016 získal od Unie podnikových právníků ČR ocenění Podnikový právník roku v kategorii Perspektiva. V roce 2021 byl zařazen mezi WTR 300 World Leading Corporate Trademark Professionals. V řídící radě LES ČRS působí od roku 2021.

 

JUDr. Lucia Rybanská sa profesionálne právu duševného vlastníctva venuje od roku 2007. Od roku 2013 pôsobí v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Predtým pôsobila ako právnička a neskôr ako vedúca právneho odboru v Slovenskom ochrannom zväze autorskom pre práva k hudobným dielam. Na STU je riaditeľkou Know-how centra STU, ktorého súčasťou je Kancelária spolupráce s praxou a Univerzitný technologický inkubátor. Okrem nadobudnutého právnického vzdelania úspešne ukončila v roku 2016 kompletný akreditovaný vzdelávací program Duševné vlastníctvo organizovaný Inštitútom duševného vlastníctva Úradu priemyselného vlastníctva SR. Od založenia Národného centra transferu technológií SR v roku 2015 zastupuje STU v Bratislave v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií. Je členom medzinárodnej organizácie ASTP. Členkou riadiacej rady LES ČRS je od roku 2023.