Aktuality

Seminář: Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích

Pořadatelem akce je Technologické centrum AV ČR a EEN ČR.

Více

Save the date - výroční konference LES ČRS 2022

Rezervujte si datum výroční konference LES Česká republika a Slovensko 2022

Více

Všechny aktuality

Řídící rada

LES Česká republika a Slovensko je vedena Řídící radou, která zasedá každý měsíc a je výkonným orgánem rozhodujícím o aktivitách LES ČRS.  

AKTUÁLNÍ ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍ RADY:

 

Předseda (President)

Mgr. Denisa Švecová je advokátkou v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird s téměř 20letou zkušeností v oblasti práva duševního vlastnictví, jeho ochrany a obchodního využití, zejména pokud jde o ochranné známky a brand management. Předtím pracovala pro Čermák a spol., přední pražskou advokátní kancelář specializovanou na duševní vlastnictví. Od roku 2008 je členkou národní skupiny LES ČRS, dlouholetou členkou a tajemnicí její řídící rady a v roce 2021 byla zvolena její předsedkyní. Byla rovněž oceněna v posledním vydání World Trademark Review (WTR) 1000 a nominována na ocenění Rising Stars in IP 2020 (European Women in Business Law).

 

Místopředseda (Vice-President)

Ing. Lenka Bednárová, PhD. svoje doktorandské štúdium absolvovala v odbore marketingový a obchodný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyše 10 rokov svojej praxe v Univerzitnom technologickom inkubátore (InQb) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave venovala podpore inovácií, pričom posledných 7 rokov ho viedla. Počas tohto obdobia absolvovala aj inštitút Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaným vzdelávacím programom Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pomáhala študentom a absolventom vysokých škôl rozbehnúť vlastné podnikanie formou technologických startup spoločností, poskytovala im odborné poradenstvo najmä v oblasti zakladania firiem, tvorby podnikateľských plánov, marketingu a ochrany duševného vlastníctva. Od júla 2020 pôsobí v Centre transferu technológií pri CVTI SR ako vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií. Tu má na starosti aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií a vedie stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré poskytuje služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Od roku 2020 je aj predsedníčkou redakčnej rady odborného časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin. Členkou LES ČRS, ako aj podpredsedníčkou riadiacej rady, je od roku 2021.

 

Tajemník (Secretary)

Ingrid  Beránková Ambruzová LL. M. je patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, specialista transferu technologií. Členkou LES ČRS je od roku 2011, v řídící radě působí od roku 2021. Po ukončení své předchozí umělecké kariéry tanečnice v Baletu Národního divadla v Praze Ingrid vystudovala právní komparatistiku na University of Wales (B.A. Hons) a magisterské studium (LL. M.) se zaměřením na obchodní právo na Erasmus Universiteit Rotterdam v Nizozemsku. Od studií se zajímala o oblast IP a tento zájem mohla realizovat v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2015 složila odbornou zkoušku patentového zástupce z oblasti ochrany práv na označení a průmyslových vzorů. Je zakládajícím partnerem společnosti patentových zástupců HARBER IP s.r.o.

 

Pokladník (Treasurer) 

JUDr. Petra Sauvage de Brantes (dříve Korejzová) je od roku 2004 partnerem a advokátkou v kanceláři KOREJZOVA LEGAL v.o.s. Zahájila svou praxi v oblasti průmyslového vlastnictví v roce 1992, od roku 1995 jako patentová zástupkyně v oboru ochranných známek a designů. V letech 2001-2003 krátce působila v Advokátní kanceláři Mikš & Suk, od roku 2010 je též usazenou euroadvokátkou s oprávněním zastupovat klienty ve Slovenské republice. Věnuje se právu průmyslového a duševního vlastnictví, nekalé soutěži, autorskému a obchodnímu právu. Jako předsedkyně řídící rady působila od roku 2018–2021.

 

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. absolvoval magisterské a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, ve kterém se zaměřoval na občanské právo a právo duševního vlastnictví. Pracuje jako vedoucí oddělení Duševní vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a. s. V roce 2009 absolvoval stáž na patentovém a právním oddělení společnosti Volkswagen AG v Německu. V roce 2013 studoval Summer Institute on Intellectual Property Rights in China na Pekingské univerzitě. Je českým patentovým zástupcem a evropským zástupcem pro komunitární ochranné známky a průmyslové vzory. Působí jako člen redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví. Externě vyučuje na vysokých školách a lektoruje semináře pro odbornou veřejnost. V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a smluvní právo. Je spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů a Komentáře k zákonu o ochranných známkách. V roce 2016 získal od Unie podnikových právníků ČR ocenění Podnikový právník roku v kategorii Perspektiva. V roce 2021 byl zařazen mezi WTR 300 World Leading Corporate Trademark Professionals. V řídící radě LES ČRS působí od roku 2021.

 

Mgr. Vojtěch Chloupek je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird. Vede skupinu práva duševního vlastnictví, technologií & komunikací a ochrany osobních údajů pro Českou republiku a Slovensko. Vojtěch se pravidelně umísťuje na předních příčkách nejlepších právních poradců ve svém oboru v České Republice. Kromě opakovaného ocenění ILO Client Choice Award, byl také zařazen mezi „Managing IP Stars“ a “World IP Leaders“. Je aktivním členem LES ČRS, kde čtyři roky působil jako předseda řídící rady (2014–2018).