Aktuality

Na konferencii COINTT 2023 vystúpila členka riadiacej rady LES ČRS

LES Česká republika a Slovensko je partnerom konferencie COINTT 2023, ktorá sa uskutočnila 24. - 25. 10. 2023 v Bratislave.

Více

LES ČRS je partnerom konferencie COINTT 2023

LES Česká republika a Slovensko je partnerom konferencie COINTT 2023, ktorá sa uskutoční 24. - 25. 10. 2023 v Bratislave.

Více

Všechny aktuality

LES International

Licensing Executives Society International (LESI) je sdružení 33 národních a regionálních členských společností, jejichž členové mají zájem o přenos technologií a licencování práv duševního vlastnictví - od technického know-how a patentovaných vynálezů až po software, autorská práva a ochranné známky. Sdružení je neziskové a striktně nepolitické.

Sdružení LESI se skládá především z členů svých národních a regionálních členských spolků. Sdružení LESI je řízeno představenstvem, které vykonává své řídící funkce. Představenstvo je voleno Mezinárodní radou delegátů, jejíž členové jsou jmenování členskými spolky. Sdružení LESI má různé průmyslové, profesní, regionální a interní řídící výbory.

Licensing Executives Society International - odkaz na mezinárodní webový portál LESI

Členství

Formální cíle LES International, které byly přijaty před více než 30 lety, jsou následující: 

  1. fungovat jako neziskové profesní sdružení podporující vysoké profesní standardy mezi těmi, kteří se zabývají přenosem a licencováním technologií a průmyslového nebo duševního vlastnictví.
  2. pomáhat svým členům ke zlepšování jejich dovedností a postupů při udělování licencí prostřednictvím samostatné výuky, provádění speciálních studií a výzkumu, sponzorování vzdělávacích setkání, zveřejňování statistik, zpráv, článků a jiných materiálů a výměna názorů ohledně domácího i zahraničního licencování.
  3. informovat širokou i podnikatelskou veřejnost, mezinárodní subjekty a vládní orgány o ekonomickém významu licencí a vysokých odborných standardů těch, kteří se zabývají licenční profesí.
  4. zpřístupnit svým členům nejnovější a nejpřesnější informace o licencování.

Výbory

Sdružení LESI má řadu výborů, které mu napomáhají při výkonu různých aktivit, a které lze rozdělit do tří kategorií: průmyslové, profesní a regionální výbory; řídící výbory; a ad hoc výbory.

Průmyslové, profesní a regionální výbory jsou trvalé výbory, tedy výbory ustanovené na dobu neurčitou. Jejich primárním úkolem je zajišťovat informace pro účely konferencí, setkání a seminářů LES, které se vztahují k jejich specifickému oboru, aspektům licenční profese nebo geografické oblasti. Dále poskytují publikace pro les Nouvelles příležitosti k navazování kontaktů svým členům. Tyto výbory jsou považovány za "bránu" pro členy LES k aktivní účasti ve sdružení LESI. Členství v těchto výborech je otevřeno všem členům LES a jejich účast na činnostech těchto výborů je podporována a vítána.

Bližší informace o činnostech a aktivitách jednotlivých výborů jsou uvedeny na webových stránkách LESI (odkaz zde).