SDRUŽENÍ ODBORNÍKŮ
v oblasti komerčního využívání
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aktuality

Konference "GDPR v praxi"

26. listopadu 2018, Technologické centrum AV ČR, Praha

Více

Konference "Aktuální vývoj v oblasti transferu technologií"

29. května 2018, Technologické centrum AV ČR, Praha

Více

Všechny aktuality

LES Česká republika a Slovensko z.s.

je spolek sdružující odborníky z České republiky a Slovenska, kteří se aktivně zabývají komerčním využitím a ochranou duševního vlastnictví, jeho transfery, licencováním a správou.


 

Nejbližší akce

Kdo jsme?

Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko (LES ČRS) je spolek sdružující odborníky, kteří se aktivně zabývají komerčním využitím práv duševního vlastnictví, jeho transfery, licencováním a ochranou.

LES ČRS je součástí mezinárodní sítě zastřešené Licensing Executives Society International (LESI). Hlavním úkolem a cílem této mezinárodní sítě organizací je vzdělávání, výměna informací, zprostředkování kontaktů a vzájemná pomoc členů.

Naši členové

  • jsou zařazeni do mezinárodní sítě zahrnující téměř 10.000 odborníků zabývajících se komerčním využíváním duševního vlastnictví z 33 národních a regionálních organizací
  • získávají pravidelné informace z oblasti ochrany, komercializace a využívání duševního vlastnictví prostřednictvím časopisu les Nouvelles
  • mohou se účastnit 2 konferencí pořádaných LES ČRS každý rok zdarma
  • mají možnost zapojit se do činnosti mezinárodních pracovních skupin s různou odborností