Aktuality

Miniseminář „Návrat z home-office – pro a proti, možný dopad na ochranu duševního vlastnictví“

22.06.2021

Pro členy LES Česká republika a Slovensko připravujeme v červnu online miniseminář na aktuální téma „Návrat z home-office – pro a proti...

Článek o LESI a LES ČRS v slovenském časopise Duševné vlastníctvo

11.05.2021

V této zvláštní době celosvětové pandemie, kdy je omezena možnost osobního setkávání, a tedy i výměny zkušeností tradiční formou, musí různé organizace, spolky a sdružení odborníků z určitých oborů či oblastí hledat nové způsoby činnosti, aby i nadále plnily svou funkci a smysl své existence. Jedním z takových sdružení je Licensing Executives Society International (LESI), které bychom v tomto článku rádi více představili.

LESI Virtual Annual CONFERENCE 2021

05.05.2021

Výroční mezinárodní konference združení LESI

COINTT 2020 - COoperation INnovation Technology Transfer

01.10.2020

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách a podpore podnikania.

Joint Event of LES Austria - LES Czech Republic & Slovakia - LES Hungary

23.07.2019

21. - 22. listopad 2019, Víděň - Joint Event of LES Austria, LES Czech Republic & Slovakia, LES Hungary in association with Technische Universität Wien