Aktuality

Miniseminář „Návrat z home-office – pro a proti, možný dopad na ochranu duševního vlastnictví“

Pro členy LES Česká republika a Slovensko připravujeme v červnu online miniseminář na aktuální téma „Návrat z home-office – pro a proti...

Více

Článek o LESI a LES ČRS v slovenském časopise Duševné vlastníctvo

V této zvláštní době celosvětové pandemie, kdy je omezena možnost osobního setkávání, a tedy i výměny zkušeností tradiční formou, musí různé organizace, spolky a sdružení odborníků z určitých oborů či oblastí hledat nové způsoby činnosti, aby i nadále plnily svou funkci a smysl své existence. Jedním z takových sdružení je Licensing Executives Society International (LESI), které bychom v tomto článku rádi více představili.

Více

Všechny aktuality

les Nouvelles

 

Vítejte v online verzi les Nouvelles - věstník sdružení LESI.

Věstník vychází čtvrtletně a je určen k rozšiřování znalostí členů členských společností a dalších osob a zlepšování jejich dovedností, postupů a znalostí v oblasti licencování a ochrany duševního vlastnictví (ISSN 0270-174X).

Členové LES obdrží les Nouvelles v rámci svého členství. Pro zobrazení následujících odkazům je potřeba se přihlásit.

Aktuální číslo les Nouvelles je k dispozici na webových stránkách LES International: https://www.lesi.org/les-nouvelles/about-les-nouvelles.

Archiv les Nouvelles je přístupný  po přihlášení do členské sekce LES International: https://www.lesi.org/Login?ReturnURL=%2fles-nouvelles%2fles-nouvelles-archives