Žádost o členství

* povinný údaj

LES ČRS

Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko z.s.

Cílem LES ČRS je

  • Přispívat k vysokému profesnímu standardu mezi odborníky, kteří se věnují licencování práv duševního vlastnictví a transferům technologií.
  • Ustavit v České republice a Slovensku poskytování licencí jako profesi a přispět k tomu, aby takto byla vnímána mezi manažery, podnikateli, vědci, techniky, zaměstnanci vysokých škol, právníky, patentovými a známkovými zástupci, úředníky státní správy a ostatními pracovníky z velkých, středních i malých organizací, nezávislých firem, univerzit, výzkumných ústavů, vládních orgánů a poradenských firem.
  • Poskytovat svým členům informace o vývoji praxe v komercializaci duševního vlastnictví.

Orgány LES ČRS 
Nejvyšším orgánem LES ČRS je valná hromada. LES ČRS je vedena Řídící radou, která zasedá každý měsíc a je výkonným orgánem rozhodujícím o aktivitách LES ČRS. LES ČRS je na mezinárodních fórech zastupována mezinárodními delegáty. Kterýkoliv člen LES ČRS se však může těchto mezinárodních akcí zúčastnit. 

Řídící rada:

Mgr. Denisa Švecová  - Předseda (President) 
Ing. Lenka Bednárová, PhD. - Místopředseda (Vice-President)
Ingrid  Beránková Ambruzová LL. M. - Tajemník (Secretary)
JUDr. Petra de Brantes Korejzová - Pokladník (Treasurer) 
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Chloupek 

 

Členství v LES ČRS

Díky členství v LES ČRS se stáváte součástí mezinárodní sítě licenčních odborníků či odborníků z oblasti duševního vlastnictví, která nabízí mnoho výhod. Jednou z nich je vzdělávání se a získávání informací přímo od nejlepších odborníků z oboru jak z České republiky a Slovenska , tak ze zahraničí. Jako člen LES ČRS se můžete zúčastnit konferencí, přinášejících zajímavá témata z oboru duševního vlastnictví, licencování či transferu technologií a mnoho dalšího. Máte také jedinečnou možnost navázat kontakty, které mohou vést k budoucí profesní spolupráci. Konference jsou obvykle pořádané dvakrát do roka a pro členy LES ČRS jsou bez vstupního poplatku. Kromě konferencí přináší aktuality z oboru také odborný časopis les Nouvelles, který je všem členům LES ČRS zasílán v pravidelných intervalech (4x ročně) a zároveň je dostupný online.

Podmínkou členství v LES ČRS je uhrazení členského příspěvku, který činí 3.400 Kč a dále dodržování Stanov LES Česká republika a Slovensko a Pravidel jednání členů.