Webinář "Přímý transfer technologií – formality vs. realita"

16.02.2022
Pořadatelem akce je LES Česká republika a Slovensko a je otevřena členům sdružení i širší odborné veřejnosti.
 

Webinář Přímý transfer technologií – formality vs. realita se uskuteční 2.3.2022 v 14:00 hod. online.

 →  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ←

 

Půjde o srovnání situace v ČR a SR, své postřehy a zkušenosti nám sdělí:

  1. Eva Janouškovcová z MUNI/Transfera.cz
  2. Jaroslav Noskovič z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Budeme rádi, pokud se zapojíte a přispějete i vlastními zkušenostmi v následné diskuzi.

  

Pro členy LES i širší odbornou veřejnost je účast na konferenci bezplatná. 

 

PROFILY HOSTŮ:

Eva Janouškovcová je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v oboru Obecná biologie, na téže fakultě získala i doktorát z Imunologie. Znalosti prohloubila studiem obchodního práva a je držitelkou profesního certifikátu EuKTS Professional (Technology Transfer Certification Scheme). V oblasti transferu technologií začala působit v roce 2005. Od r. 2011 je ředitelkou Centra pro transfer technologií MU. Bohaté zkušenosti s řešením a řízením projektů v oblasti vědeckovýzkumné a oblasti transferu technologií rozšiřuje spoluprací na projektech rozvoje vzdělanosti, inovací či kompetenčních dovedností vedoucích k podnikavosti na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Absolvovala mnoho kurzů a certifikovaných školení v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví. Značné zkušenosti má i z obchodních a řídících aktivit v soukromém sektoru (oční optika). Působí v dozorčích radách spin-off společností MU, věnuje se vzdělávání v souvisejících oblastech a Masarykovu univerzitu zastupuje v odborných radách a grémiích. Je předsedkyní národní platformy pracovišť transferu technologií „Transfera.cz".

Jaroslav Noskovič študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 vedie Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Zodpovedá za poskytovanie expertných podporných služieb v procese zabezpečovania ochrany vynálezov, technických riešení dizajnov a iného priemyselného vlastníctva. Je autorom viacerých odborných článkov, od roku 2016/2017 vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“, je lektorom v študijnom programe Úradu priemyselného vlastníctva SR a pravidelne prednáša na vedeckých a odborných podujatiach.