Seminář: Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích

16.02.2022
Pořadatelem akce je Technologické centrum AV ČR a EEN ČR.
 

 

 

Pořadatel Technologické centrum AV ČR a Enterprise Europe Network ČR* ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Vás zve na seminář na téma:

Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích

 

Datum: 24. 10. 2022

Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Účast na semináři není zpoplatněna.   

 

 →  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ←

 

Mediaci – alternativní a kultivovanou formu mimosoudního řešení sporů, lze s úspěchem využít i v oblasti duševního vlastnictví. Řadu sporných otázek, které často vznikají během výzkumu a vývoje inovačních výrobků, při jejich zavádění na trh, i při transferu poznatků do aplikační sféry, lze vyřešit právě cestou mediace, tedy za asistence třetí neutrální strany, a vyhnout se tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení.

O tomto v ČR dosud málo využívaném způsobu řešení sporů na poli duševního vlastnictví, jež díky své rychlosti a relativní finanční nenáročnosti může představovat atraktivní řešení právě pro malé a střední podniky i výzkumné organizace, promluví vybraní odborníci a registrovaní mediátoři v programu semináře „Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích“, který ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví připravilo Technologické centrum AV ČR a Enterprise Europe Network Česká republika.

  

PROGRAM:

 

Moderátor: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

 8.30 – 9.00

Registrace účastníků

 

9.00 – 9.15

Úvodní slovo za ÚPV

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.

předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

9.15 – 9.25

Úvodní slovo za TC AV ČR

Ing. Silvia Jirásková

vedoucí Oddělení rozvoje podnikání TC AV ČR a koordinátorka Enterprise Europe Network ČR

9.25 – 10.45

IP mediace jako rychlý a efektivní způsob řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví a role IP mediátora v tomto procesu

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav

10.45 – 11.00

Přestávka na kávu

 

11.00 – 12.00

Praktické případy využití IP mediací v aplikační sféře se zaměřením na ochranné známky a další praktické příklady z obchodní oblasti

JUDr. Jiří Navrátil

advokát a zapsaný mediátor

12.00 – 13.00

Přestávka na oběd

 

13.00 – 14.00

Výhody mediace sporů v oblasti duševního vlastnictví s příklady jejího využití ve výzkumu a vývoji a možnosti ADR v řízení před WIPO

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

Úřad průmyslového vlastnictví

mediátor IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav

14.00 – 15.00

Využití ADR metod v řízeních před EUIPO a podpora využívání ADR metod malými a středními podniky; typy nabízených ADR služeb EUIPO

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

vedoucí samostatného oddělení podpory ochrany inovací na Úřadu průmyslového vlastnictví

15.00 – 16.00

Závěrečné slovo a diskuse

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav

 

 →  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ←

 

 →  PROGRAM KE STAŽENÍ V PDF ←

 

*Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.