Konferencia LES ČRS prebehla konečne naživo v Prahe

16.06.2022
V júni 2022 sa sa konečne uskutočnila konferencia LES ČRS naživo v Prahe.

Veľmi sa tešíme, že presun konferencie z jesene minulého roku napomohol k tomu, aby sme sa k téme "Nové technologie a jejich budoucnost v IP" mohli stretnúť po dlhšej dobe naživo. Stalo sa tak 7. 6. 2022 v Prahe v Technologickom centre AV ČR. 

Na konferencii odznelo veľa zaujímavých prednášok a sme radi, že účastníci konferencie boli nielen z radov členov LES ČRS, ale aj ďalších odborníkov, ktorých zaujíma oblasť ochrany duševného vlastníctva. Sme radi, že nás našou účasťou poctili aj rečníci, ktorí sú významnými odborníkmi v témach, ktoré boli súčasťou programu konferencie. 

Viac o programe konferencie nájdete v našej predošlej aktualite.

Prinášame Vám aj galériu z konferencie a tešíme sa na Vás na našich ďalších podujatiach :)