Konference "GDPR v praxi"

05.11.2018
26. listopadu 2018, Technologické centrum AV ČR, Praha

Konference zaměřená na oblast uplatňování nařízení GDPR v praxi se uskuteční dne 26. 11. 2018 v Technologickém centru AV ČR v Praze 6. Začátek akce je plánovaný na 9:30 hodin. Konference rozebírá aktuální situaci ohledně uplatňování GDPR v podnikatelské praxi a při ochraně osobních údajů ve firmách. Prodiskutovány budou doterajší skušenosti s GDPR v právní praxi. Více podrobností a registrační formulář naleznete v programu akce.