Konference "Aktuální vývoj v oblasti transferu technologií"

03.05.2018
29. května 2018, Technologické centrum AV ČR, Praha

Konference zaměřená na oblast transferu technologií se uskuteční dne 29. 5. 2018 v Technologickém centru AV ČR v Praze 6. Začátek akce je plánovaný na 9:00 hodin. Konference sumarizuje aktuální stav v oblasti transferu technologií v Čechách a na Slovensku. Účastníkům si klade za cíl přiblížit transfer technologií jako významnou oblast pro uplatňování systematického přístupu k nakládání s duševním vlastnictvím včetně zabezpečení jeho průmyslově právní ochrany a komercializace formou např. převodu práv nebo licencování. Více se dozvíte v programu akce.